Với sự nỗ lực phấn đấu của Thầy và trò trường THCS Quỳnh Thọ, năm học 2017-2018 đã đạt được kết quả cao trong các câu lạc bộ, đặc biệt là câu lạc bộ Tiếng Anh