Thầy và trò trường THCS Quỳnh Thọ trong cuộc thi KHKT cấp Tỉnh